Bardahl "Polar Plus"

01.11.2010

Формулата “Fullerene- Polar Plus” на Бардал

 

 

През годините като изпълнителен директор на Бардал, Оле Бардал и техническият му екип подобряват формулата “Polar Attraction”. Целта на Оле е проста: да създаде достъпна добавка против износване, използвайки всички положителни страни на “Polar Attraction” формулата, както и по-добър контрол над наслояванията и антиокислително действие. В средата на 90-те години, екип от учени на Бардал открива подобрена формула против износване- “Fullerene- Polar Plus”. Фюлеринът на Бардал осигурява подобрено намаляване на триенето и износването, с допълнително окисление, корозоустойчивост и контрол на наслояванията.

            Формулата “Fullerene- Polar Plus”, използва комбинация от последните открития при намаляването на триенето и наслояванията - химически контрол на окислението. Масленото окисление нараства с намаляване на размерите на охладителната система и картера. Това увеличава окислителния потенциал на моторните масла. “Fullerene- Polar Plus” защитава от окисление на маслото както може да бъде видяно в Таблица 1:

 

Пробна смазка

 

 

% увеличение на вискозитета @ 40 часа

 

 

 

Масло

 

290

Масло с  Fullerene- Polas Plus

 

180

 

            Химическата формула на Бардал не само осигурява намаляване на масленото окисление, но защитава и от триене и износване.

            Фигура 1- “Fullerene- Polar Plus” контролен слой

           

           

            Формулата “Fullerene- Polar Plus” се бори с износването, триенето и наслояванията. Това е важно, защото модерните превозни средства и индустриалното оборудване използват по-малки лагери при по-високи натоварвания. С увеличаване на натоварванията, маслото се отдръпва от лагерите. Резултатът е увеличено триене и износване (виж фигура 2).

 

Фигура 2

Увеличено натоварване, водещо до увеличено триене и износване

 

 

            Ефективността на формулата на Бардал е доказана лабораторно и на практика. Състезатели съобщават за значително намаляване на износването при използване на “Polar Plus” технологията. Те съобщават за никакво или минимално износване на двигателя след експлоатиране в продължение на цял сезон. Тестовете с Falex Ring and Block, Falex Four Ball EP и Bardahl Modified Timken  доказват полевите тестове. Тестът с Ring and Block машината се използва за определяне на способността на смазочните материали и добавките да намаляват триенето. “Fullerene- Polar Plus” намалява триенето с до 70 % на Ring and Block тестът. Ефективността на технологията е потвърдена от големи международни производители на превозни средства след тестването й.

 

Таблица 2: Тест с Falex Ring and Block

 

Пробна смазка

 

Коефициент на триене

 

 

 

Масло

 

0.047

Масло с  Fullerene- Polar Plus

 

0.0136

 

            Има и други добавки против триене и износване на пазара. Обикновено те предоставят само единичен защитен слой. Този тънък слой за защита при ,,екстремален натиск” може да бъде разрушен при големи натоварвания. “Fullerene- Polar Plus” предоставя три защитни слоя.

 

 

            Защитните свойства на “Fullerene- Polar Plus” формулата се виждат на резултатите от тестовете с 4-Ball EP и Modified Timken. Тези тестове сравняват представянето на “Fullerene- Polar Plus” и конкурентни добавки за моторни масла. Маслата, защитени с фюлеринът на Бардал, осигуряват по-добра защита от износване и триене, както може да бъде видяно на таблица 3 и фигура 1.

 

Таблица 3

 

 

            По-високите нива на товароустойчивост показват по-добро триене и защита от натоварвания. По-малките белези на износване свидетелстват за по-добра защита от износване. Технологията на Бардал предоставя екстремна защита от износване, триене и натоварване.

Фигура 1 Тест с 4-Ball EP

 

            Фюлеринът на Бардал е следващото поколение в смазочната технология. “Fullerene- Polar Plus” е създаден за ползване с масла в автомобили, тежкотоварни машини, индустриални машини и трансмисии. Неговото представяне е доказано от лабораторни и полеви тестове. 4-Ball EP тестът доказва преимуществото на формулата пред всички негови конкуренти. Тестът доказва намалено износване и устойчивост на натоварвания. Изпитанията при състезания подкрепят лабораторните опити. ,,La Belle”, Mike Velasco Racing и други потребители докладват намаляване на триенето и увеличаване на конските сили с 3 да 6 прoцента при 0.5% “Fullerene- Polar Plus”.

 

 

           

            Полярните молекули на формулата контролират наслояванията. Фигура 5 показва как технологията намалява и премахва наслоявания от двигателя. Тя реагира, премахвайки наслоявания като клей. Формулата покрива металните повърхности, с цел премахване на предишни наслоявания и защитава от бъдещи такива. Това повишава производителността на двигателя като позволява на елементите му да се движат свободно. Свободното движение, означава и намален разход на гориво.

 

Фигура 5 Контрол над наслояванията

 

 

 

            Fullerene- Polar Plus” формулата осигурява контрол над наслояванията, както показват полевите и лабораторните тестове. Прекомерните наслоявания са съществен проблем при модерните двигатели. По-малък капацитет на масленото корито и охладителната система и по-високите работни температури надхвърлят възможностите на смазочните материали.

Прекомерно ниво на наслояванията

 

                        Лабораторните и полеви тестове на окислението, потвърждават способността на фюлеринът на Бардал да намали наслояванията. Фигура 7 показва резултатите от лабораторни тестове на “Fullerene- Polar Plus” формулата. В е масло ASTM Sequence III. А е маслото с “Fullerene- Polar Plus”, а С- същото масло с конкурентна добавка.

 

            Основата на успеха на “Fullerene- Polar Plus” е тройният му защитен слой и системата за намаляване на триенето. Системата ползва дебел смазочен слой по повърхността на лагерите за намаляване на износването. Полярните молекули формират втори защитен слой. Накрая Бардал представя фюлерин като част от “Fullerene- Polar Plus” формулата. Фюлерините действат като микро лагери, намаляващи триенето дори при изключителни натоварвания. “Fullerene- Polar Plus” системата представлява голям пробив в смазочната технология.

 

            Нормалните защити от износване и триене формират единичен защитен слой, който лесно бива унищожен при екстремни условия.

 

            Fullerene- Polar Plus” формира троен защитен слой, използвайки напредналата си химическа формула, включваща фюлерини и “полярно привличане”. Трите слой включват мека реагираща зона, зона с полярни молекули и фюлеринови молекули като последен защитен механизъм. Той доказва своите качества след тестове от големи производители на двигатели.

 

            Формулата е доказана при състезания. Тестовете от ,,La Belle”, Mike Velasco Racing  и други свидетелстват за намалено износване, увеличаване на конските сили и по-малко наслоявания след употреба. Тестовете във високопроизводителни двигатели е подкрепен от лабораторните.

 

Тестовете в състезателни машини е един от начините за изпробване на формулата на Бардал

 

            ,,Fullerene- Polar Plus” на Бардал е доказана при състезания, мултифункционална добавка. Тя:

1. Намалява триенето и износването

2. Помага за контрола над наслояванията и окислението на маслата

3. Предотвратява корозия и повреди в лагерите

 

            Потенциалните приложения на формулата включват:

1. Добавка към моторни масла

2. Добавка към индустриални и транспортни трансмисионни масла