p1
Назад

Bardahl - Антифриз. Готов за употреба -25°С. Type D. BAR-7312

 ОПИСАНИЕ:

BARDAHL Универсален Антифриз разработен на база етилен-гликол чрез технологията Органични Киселинни Инхибитори. Не съдържа нитрити, амини, фосфати, борати и силикати. Отлична ефективност при проведените антикорозионни тестове върху мед, стомана, чугун, алуминий, месинг и припой. Химически неутралитет (киселинност) - (рН: 8,0). Притежаваната алкалност неутрализира киселинността на отработените газове. Има силни противопенни свойства и висока стабилност към "твърда вода". Ниска скорост на изчерпване на инхибитора. Не е агресивен към съединенията и покритията на детайлите. Съдържащите се агенти отговарят на ЕС законодателство. Съвместим с всички антифризи на база етилен-гликол.

НЕ Е съвместим с антифризи Type C! Точка на кипене: +105°С. Точка на замръзване: -25°С.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

BARDAHL Универсален Антифриз Type D превишава изискванията на повечето европейски и международни стандарти, включително: -AFNOR NF R 15601; -ASTM D3306/D4985; -FFV Helft R443; -CUNA NC 956-16; -UNE 26361-88; -BS 6580(1992); -JIS K2234; -SAE J 1034; -NATO S 759.

OEM спецификации; -VW TL 774D(G12+); -CHRYSLER MS 9176; -FORD ESE M97B49-A/ WSS-97B44-D/ ESD M97B49-A; -GM 1899M; -Renault 41-10-001; -Mercedes MB 325.3; -GM 1899M/ US 6277M & OPEL GM QL 130100; -VOLVO; -John Deere H 24 B1 & C1; -MACK 014 GS 17004; -Leyland Trucks LTS 22AF10.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Изпразнете старата охлаждаща течност и промийте системата, ако е необходимо почистете с Bardahl Radiator Cleaner (BAR-1096). Заредете с BARDAHL Универсален Антифриз.

ВНИМАНИЕ: ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА  -25°С

допълнителна информация

Цена:

 
 
 

Назад
Доктор Бардал